http://www.planetinternet.be/verkiezingen99/

1 Iedereen heeft recht op een uitkering
2 Migranten moeten geen stemrecht hebben
3 In Vlaanderen wordt het geld van de sociale zekerheid beter beheerd
4 Om de integratie van allochtonen te bevorderen moet er positieve discriminatie zijn
5 De regels over de verkiezingscampagnes moeten afgeschaft worden, elke partij moet campagne kunnen voeren zoals ze dat wil
6 Illegalen hebben geen recht op gesubsidieerde gezondheidszorg
7 Honderd jaar geleden waren wij blij dat de Walen ons onderhielden
8 Het begint met softdrugs en het eindigt met harddrugs
9 Politieke compromissen zijn meestal de uiting van het algemeen belang
10 Politieke vluchtelingen hebben recht van spreken
11 Ik ben trots dat ik Vlaming ben
12 Het individueel gebruiken van softdrugs zou toegelaten moeten worden
13 De geldstroom naar WalloniŽ moet ingeperkt worden
14 Er moet meer politie op straat komen
15 Ieder dient zichzelf maar te verzekeren
16 Managers kunnen het goed uitleggen maar hebben weinig te vertellen
17 Illegaal gebouwde huizen moeten worden afgebroken
18 Vlaming, Brusselaar of Waal, dat maakt geen wezenlijk verschil
19 Belastingen mogen verhoogd worden als het geld maar nuttig gebruikt wordt
20 Milieuproblemen worden vaak opgeklopt
21 Er kan een regeling getroffen worden voor illegaal gebouwde huizen
22 Hoge vermogens moeten belast worden
23 De verschillen tussen de hoogste en de laagste inkomens zijn te groot
24 Om het fileprobleem op te lossen moeten meer wegen aangelegd worden
25 Het gerecht moet zwaardere straffen uitspreken
26 Het individu is belangrijker dan de groep
27 Het milieu is voor mij altijd al belangrijk geweest
28 Sociale uitkeringen moeten laag zijn anders wil er niemand nog werken
29 De overheid moet de mensen tegen zichzelf beschermen
30 Op defensie kan niet verder bezuinigd worden omdat een sterk en efficiŽnt leger van groot belang is
31 De overheid moet de mensen helpen
32 Dienstbetoon door politici moet verboden worden
33 Een rechtvaardige maatschappij is een zaak van iedereen
34 Onder bepaalde omstandigheden moet euthanasie toegestaan zijn
35 Veel meer openbaar vervoer zou gratis moeten worden
36 Het invoeren van de Euro is een goede zaak
37 De koning heeft te veel macht
38 Eerst wil ik een job, dan pas schone lucht
39 De werklozen zijn een te zware last voor onze maatschappij
40 Je kan niet anders dan in het leven in je lot berusten
41 Zonder achterdocht tegenover je medemens kan je in onze maatschappij niet overleven
42 De overheid moet indien nodig kunnen ingrijpen in de economie

     Aan de hand van de ingevulde vragen komen wij tot het volgende stemadvies:
(Door op de namen van de partijen te klikken gaat u naar hun site.)
pvda agalev sp vu&id cvp vld vl blok
    
 

 


 

box.gif (1210 octets) webmaster@utopianchronicles.org                                              funnyhs.gif (1885 octets)   http://ww.utopianchronicles.org