Deze site is de eerste Belgische site bezig met alle aspecten van sociale zekerheid. Hij bestaat sinds 7 december 1995. De bezorgde informatie wordt zonder "officiŽle" waarborg gegeven.

Sinds april 1997, bestaat het ook een officiŽle site betreffende de sociale zekerheid : <http://socialsecurity.fgov.be>.   Ik heb ook voor deze officiŽle site gewerkt.

Wat vindt U hier ?

1. Waarschuwingen

2. Het adres van uw favoriete instelling van sociale zekerheid

3. De tekst van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde

4. De Belgische sites i.v.m. sociale zekerheid (en met het sociale leven in de brede zin)

5. De buitenlandse sites betreffende de sociale zekerheid

6. Leve de arbeidsduurverkorting ?

7. Les piŤges de la pauvretť dans le domaine des prestations sociales en Belgique . Alleen in het Frans. Stage voor het Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

1. WAARSCHUWINGEN

Deze site is de eerste Belgische site bezig met alle aspecten van sociale zekerheid. Hij bestaat sinds 7 december 1995. De bezorgde informatie wordt zonder "officiŽle" waarborg gegeven. De laatste bijwerking dateert van 2 juli 1997.

Sinds april 1997, bestaat het ook een officiŽle site betreffende de sociale zekerheid : <http://socialsecurity.fgov.be/.   Ik heb ook voor deze officiŽle site gewerkt.

Ik ben geen tweetalige. Verontschuldig me voor de taalfouten die hier waarschijnlijk nog te vinden zijn. Een deel van de pagina's is alleen beschikbaar in mijn moedertaal.

Deze site is eerst en vooral een adressenbestand. Hij werd ontworpen gedurende mijn vrije tijd en niet mijn beroepstijd.

Ik zou blij zijn uw opmerkingen en kritiek te krijgen. Graag krijg ik ook de adressen van andere sites betreffende de sociale zekerheid die nog niet genoteerd zijn. Mijn naam is Didier Coeurnelle en ik ben te bereiken op :

didiercoeurnelle@innet.be


2. Van de RSZ tot de RSVZ; van de RVP tot het RIZIV, tientallen instellingen zijn beschikbaar om inlichtingen te geven

maar u moet nog het adres kennen.

Daarom vindt U in deze pagina's het echte (nog niet virtuele) adres van uw instelling van sociale zekerheid.


3. De wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde

Deze wet werd min of meer onopgemerkt goedgekeurd gedurende de lente van 1995. Nochtans is deze wet een belangrijke regeling die sinds 5 jaar in voorbereiding was (zelfs 10 jaar als men de ontwerpen van voorlopers in aanmerking neemt).

Deze wet is sinds 1 januari 1997 van toepassing.

Zie nu op de site http://socialsecurity.fgov.be


4. Belgische sites gewijd aan de sociale zekerheid


A. Als U een baan zoekt

De overheid laat U de werkaanbiedingen raadplegen met uw PC. Daarbij is het ook mogelijk om boodschappen te sturen.

In WalloniŽ : de Forem

In Vlaanderen : de VDAB

In het Brusselse Gewest is er nog niets op het Internet (of tenminste heb ik nog niets gevonden).

Tenslotte zijn er nog private sites, maar ik denk dat ze nog niet echt ontwikkeld zijn.


B. Een paar OCMW's ...

Koksijde

En het eerste Franstalig OCMW op het internet

Braine l'Alleud

En zelfs het eerste Duitstalig OCMW (÷ffentliches Sozialhilfezentrum Eupen) !

Eupen


C. Een paar private instellingen

De eerste vakbond verschenen op internet is geen "echte" vakbond maar een vereniging van de Middenstanden. : NCMV.

De "vakbond" van de werkgevers is ook op Internet : het Verbond van Belgische Ondernemingen

Eerste Belgische ziekenfonds op het net : Vlaams Neutraal Ziekenfonds

De Franstalige "socialistische" vakbond van de bedienden : SETCA

De Nederlandstalige "socialistische" vakbond van de bedienden : BBTK

De mutualitť socialiste du Centre en andere verenigingen van deze streek (Centre de vacances, Centrale de services ŗ domicile, ...).

De Bond van Grote en Jonge gezinnen .

De arbeidsongevallenverzekeraars : Prevent

Een Franstalige vereniging voor de verdediging van de gehandicapten : AUTONOMIA.

Tenslotte is er een sociaal secretariaat (met andere activiteiten) (de SBB) beschikbaar om aan de werkgevers de gelegenheid te geven om enorme bedragen aan hun werknemers en aan de RSZ te geven.


D. Nuttige Belgische sites voor eenonderzoek in verband met de sociale zekerheid

De Federale Voorlichtingsdienst (vroeger Inbel) geeft elke week een samenvatting van de beslissingen van de federale regering uit (en bewaart de samenvatting van de vroegere vergaderingen). Er zijn dikwijls beslissingen i.v.m. de sociale zekerheid.

De wegwijs in de federale administratie geeft inlichtingen over alle federale Ministeries o. a. die die bevoegd zijn voor sociale zekerheid (Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Ministerie voor Middenstand en Landbouw, ...)

De facultť de droit de l'Universitť catholique de Louvain (UCL) laat U veel juridische pisten in BelgiŽ en in de wereld onderzoeken.


E. Het advies van een paar *politici* :

Ecolo;
VLD.

F. De MailList soczek

Tenslotte is het mogelijk om zich te abonneren op een *mail list* van het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.L i.v.m. de sociale zekerheid. Stuur een boodschap subscribe soczek [uw naam] naar

listserv@cc1.kuleuven.ac.be

G. Openbare instellingen

  • Het Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu beschikt nu over twee sites.  Een site in verband met sociale zekerheid en een site o.a. over alles wat betreft de gezondheid.
  • U vindt veel informatie o.a. wetsontwerpen en wetsvoorstellen over sociale zekerheid op de sites van de Kamer en van de Senaat.

5. Buitenlandse sites voor de sociale zekerheid

INTERNATIONALE SITES

A.I.S.S. "Association internationale de sťcuritť sociale" (A.I.S.S.) beschikt sinds een paar maanden van een site in het Engels en in het Frans.

I.C.F.T.U. Groepering van meer dan 150 vakbonden o.a. de ABVV

I.L.O. International Labor Organisation heeft ook een site in het Engels en in het Frans.

W.H.O.De World Health Organisation heeft een zeer volldige site (in het Engels).

Sosenet en Tess : acroniemen voor respectievelijk Social Security Network en Telematics for social security. Deze werkgroepen van de Europese Unie zijn de uitwisseling van Europese gegevens van sociale zekerheid aan het voorbereiden, bijvoorbeeld, uitwisseling van formulieren van de reeksen E 100 (medische formulieren), E 200 en E 500 (formulieren voor pensioenen).

Als U met uw E 111 formulier met vakantie vertrekt, denk eraan dat ooit dit formulier langs de telefoon zal reizen.

Paradox : voor zover ik weet (aarzel niet om contact op te nemen als ik me vergis), is nog geen Internet site aan deze thema's gewijd, ondanks het feit dat internationale uitwisseling van formulieren zeer frequent is.

De site van de IDA (Programme for the Interchange of Data between Administrations) heeft ook nauw verband met dit domein.

NATIONALE SITES IN EUROPA

GROOTHERTOGDOM VAN LUXEMBURG Deze site is waarschijnlijk de beste Franstalige site betreffende de sociale zekerheid (om eerlijk te zijn is de strijd om deze titel nog niet te hard).

Een site van het Franse netwerk "Adminet" geeft wetteksten van Arbeidsrecht (in de brede zin) uit.

OOSTENRIJK : Social - Net

ZWITSERLAND : Een bibliografie door het "dťpartement du droit du travail et de la sťcuritť sociale" ter beschikking gesteld. Momenteel werkt de link niet. Misschien werkt het weer binnenkort.

NATIONALE SITES IN AMERICA

CANADA. Een federaal land met twee grote taalgemeenschappen en met bevoegdheden over sociale zekerheid verdeeld tussen de federale staat en de staten van de federatie. Geen verwarring met BelgiŽ mogelijk natuurlijk.

MEXICO heeft al haar eigen officiŽle site (beter dan BelgiŽ dus).

U.S.A. De beste site voor de sociale zekerheid en waarschijnlijk ook een van de beste sites van het overheid in de VS. In het internationale deel vindt U inlichtingen over Landen die een sociale zekerheidsovereenkomst met de VS gesloten hebben onder anderen ... BelgiŽ; De tekst en uitleg over deze Belgische-Amerikaanse overeenkomst is beschikbaar als een gopher bestand NATIONALE SITES IN AZIE, AFRICA EN OCEANIA


Waarom de arbeid verdelen? De arbeid is al verdeeld tussen ... zij die werk hebben en zij die geen werk hebben.

Als U ideeŽn zoekt in verband met dit thema, dat hopelijk in BelgiŽ en in Europa ťťn van de voornaamste inzetten van het begin van de 21ste eeuw zal worden, vindt U hier (nog uitsluitend in het Frans)  mijn ideeŽn (in het Frans en nog vatbaar voor verbeteringen)
 

  Home page sociale zekerheid   Terug naar het begin van het document    Laatste bijwerking : 02.07.97. 

 

 


 

box.gif (1210 octets) webmaster@utopianchronicles.org                                              funnyhs.gif (1885 octets)   http://ww.utopianchronicles.org